27.7.2019 │ Zvolenská Slatina


multižánrový festival súčasného umenia na slovenskej dedine

hudba│divadlo│diskusie│cestopisy│tanec│literatúra│ film│vizuálne umenie • Festival GUČA umenia na jar v roku 2013 založili traja kamaráti -  Martin Maľa, Matej Fekiač a Martin Cerovský ako snahu priniesť do Zvolenskej Slatiny, nový, pre tento vidiecky región netradičný pohľad na umenie.
 •  
 • Po prvýkrát sme sa rozhodli pripraviť umeleckú intervenciu, narušiť stereotyp dedinského dňa a naniesť novú časovú kultúrnu vrstvu Zvolenskej Slatine už v lete roku 2013, kedy sme pripravili prvý ročník tohto multižánrového festivalu súčasného umenia.
 •  
 • Od januára 2016 sa snažíme o vytvorenia kultúrneho centra s celoročnou činnosťou z bývalého kina Pokrok Zvolenská Slatina, ktoré fungovalo v našej dedine od roku 1955 do nedávnej minulosti.
 •  
 • V rokoch 2013 - 2016 naše kultúrne a umelecké aktivity vo Zvolenskej Slatine zastrešovalo občianske združenie Slovenský skauting, 21.zbor Korčín Zv. Slatina
 • Počas mesiacov február - júl 2016 sme spolupracovali na projekte 4. ročníku Festivalu GUČA umenia s Čitáreň pubom Vígľaš.
 •  
 • Od decembra 2016 fungujeme ako samostatné občianske združenie GUČA umenia.
 • registrácia o.z. GUČA umenia na Ministerstve vnútra SR (pdf)
 • stanovy o.z. GUČA umenia (pdf)
 • ustanovujúca schôdza o.z. GUČA umenia (pdf)

    

 • Festival GUČA umenia je miesto, na ktorom sa kvalitná alternatíva muzika stretáva s divadlom, diskusiami, cestopismi, tancom, vizuálnym umením, literatúrou a filmom. 
 •  
 • Snažíme sa vytvárať jedinečný priestor na stretnutie rôznych pohľadov na umenie a svet. Festival pripravujeme ako oslavu slobody a tolerancie. Postupne sme termín stabilizovali na posledný júlový víkend a domovským areálom festivalu sa stalo bývalé Kino Pokrok v Zvolenskej Slatine a jeho bezprostredné okolie. Festival sa snažíme pripravovať tak, aby bol útulný, vzdušný a zároveň ponúkal kvalitný program aj pre náročných návštevníkov.

    

 • Veríme, že vidiek má na Slovensku stále silnú pozíciu a obrovský potenciál, ktorý stačí objaviť a využiť. Zdalo sa nám zvláštne, že mladí ľudia odchádzajú žiť do veľkých miest a nemajú potrebu tvoriť zaujímavé veci a organizovať kvalitné kultúrno-spoločenské podujatia doma, vo svojej rodnej dedine. 
 •  
 • Oživujeme verejný priestor, aby sa originálne kultúrne možnosti presunuli z periférie komunity do jej centra. Aby mladí ľudia vnímali verejný priestor ako prirodzené, bezpečné a podnetné prostredie na prezentáciu svojej jedinečnosti. Verejný priestor naplnený rozmanitosťou, ktorá komunitu reprezentuje a zároveň reflektuje to, čo sa v nej prirodzene odohráva, prispieva k rozvoju kvality života všetkých.

 

Z médií: