27.7.2019 │ Zvolenská Slatina


multižánrový festival súčasného umenia na slovenskej dedine

hudba│divadlo│diskusie│cestopisy│tanec│literatúra│ film│vizuálne umenieDarujte vaše 2% pre viac súčasného umenia na slovenskej dedine

 
Vďaka vašim 2% v roku 2019 uskutočníme:
 • 12 rôzne zameraných kultúrnych GUČA večer, ktoré sa budú konať každý mesiac v bývalom kine Pokrok Zvolenská Slatina
 • 7. ročník festivalu GUČA umenia
 
Ak ste zamestnanec/zamestnankyňa:
 • Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
 • Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 
Ak podávate daňové priznanie ako fyzická(FO) alebo právnická osoba (PO):
 • Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% z vašej dane za rok 2018 nie je nižšia ako 3€ (pri právnickej osobe 8 €).
 • Vyplňte príslušné údaje o o.z. Slovenskom skautingu, 21.zbore Korčín Zvolenská Slatina a sumu zodpovedajúcu 2% dane do príslušných oddielov v daňovom priznaní.
 • Do 31.3.2019 zaplaťte daň za rok 2018 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.
 • POZOR! Ak právnická osoba nedala v roku 2018 dar na verejnoprospešné účely vo výške minimálne 0,5% z dane (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane. Ak dala, môže poukázať 2%.
 
TLAČIVÁ pre zamestnancov, FO a PO:
 
Naše údaje:
 • Názov organizácie: GUČA umenia 
 • Sídlo organizácie: SNP 26, 962 01 Zvolenská Slatina
 • Právna forma: občianske združenie
 • Identifikačné číslo organizácie: 50 56 09 30
 
Ak máte nejaké otázky, radi vám ich zodpovieme osobne, telefonicky na 0917 254 495 alebo e-mailom na cerovsky.mato@gmail.com