letný festival a celoročné kultúrne centrum vo Zvolenskej Slatine

  • Festival GUČA umenia v roku 2013 založili traja kamaráti - Martin Maľa, Matej Fekiač a Martin Cerovský ako snahu priniesť do prostredia dediny Zvolenská Slatina pre tento vidiecky región netradičné kultúrne podujatia a nový pohľad na umenie.
  • Od januára 2016 sa snažíme o vytvorenia kultúrneho centra s celoročnou činnosťou z bývalého kina Pokrok Zvolenská Slatina, ktoré fungovalo v našej dedine od roku 1954 do nedávnej minulosti.
  • Počas mesiacov február - júl 2016 sme spolupracovali na projekte 4. ročníku Festivalu GUČA umenia s Čitáreň pubom Vígľaš.
  • Od decembra 2016 fungujeme ako samostatné občianske združenie GUČA umenia.

    

  • Festival GUČA umenia je miesto, na ktorom sa kvalitná alternatíva muzika stretáva s divadlom, diskusiami, cestopismi, tancom, vizuálnym umením, literatúrou a filmom. 
  • Termín sme stabilizovali na posledný júlový víkend a areálom festivalu je bývalé kino Pokrok Zvolenská Slatina a jeho bezprostredné okolie. Festival sa snažíme pripravovať tak, aby bol útulný, vzdušný a zároveň ponúkal kvalitný program aj pre náročných návštevníkov.