letný festival a celoročné kultúrne centrum vo Zvolenskej Slatine

 

 

 

 

o.z. GUČA umenia

SNP 26

Zvolenská Slatina

962 01

 

Martin Maľa 

/štatutárny zástupca/

tel.: 0918 904 493

e-mail: bendzo.maa6@gmail.com

 

Martin Cerovský

/administratíva a média/

tel.: 0917 254 495

e-mail: cerovsky.mato@gmail.com

 

Matej Fekiač 

 

Peter Pavlík

 

Michaela Šurinová

 

Michal Parobok