letný festival a celoročné kultúrne centrum vo Zvolenskej Slatine

 

 

 

 

o.z. GUČA umenia

SNP 26

Zvolenská Slatina

962 01

IČO: 50 56 09 30

číslo účtu: SK11 5200 0000 0000 1735 7620

web: www.gucaumenia.sk

 

 

Martin Maľa 

/predseda o.z. - štatutárny zástupca/

tel.: 0918 904 493

e-mail: bendzo.maa6@gmail.com

 

Martin Cerovský

/administratíva, financie a média/

tel.: 0917 254 495

e-mail: cerovsky.mato@gmail.com

 

Správna rada občianskeho združenia:

Martin Maľa

Martin Cerovský

Matej Fekiač

Peter Pavlík

Michaela Šurinová

 

Kontrolór občianskeho združenia:

Matej Schieber