letný festival a celoročné kultúrne centrum vo Zvolenskej Slatine

Dátum a miesto konania:
 • 4. ročník festivalu GUČA umenia 2016 sa uskutoční od 28.7. do 31.7.2016 (štv - ne) v bývalom kine Pokrok Zvolenská Slatina a jeho bezprostrednom okolí.
 • Koncerty a divadelné predstavenia sa budú konať v hlavnej sále, ktorá má kapacitu 250 osôb.
 • Prednášky a diskusné programy sa budú konať v malej sále - kapacita 50 osôb a v záhradnom stane - kapacita 40 osôb.
 • Na festivalovom trhovisku sa budete môcť občerstviť, posedieť si s priateľmi, kúpiť si na pamiatku festivalové tričko, peknú knižku, fľašu ovocného muštu alebo náušnice pre frajerku.

Program festivalu:

 • Finálnu verziu programu si môžete pozrieť TU

Lístky:

 • Lístky sa nepredávajú v predpredaji, budú sa dať zakúpiť priamo na mieste.
 •  
 • 8€/ 1 deň
 • 18€ / permanentka
 • 15€ / zľavnená permanentka (deti, študenti s preukazom ISIC, dôchodcovia a ZŤP)
 • nedeľný program vstup voľný

Ubytovanie:

Pravidlá a podmienky:

 • Zmena programu vyhradená.
 • Osoby vstupujúce do areálu festivalu môžu byť prehľadané.
 • Zaplatené vstupné sa nevracia, vstupenka je nenávratná a nevymieňa sa.
 • Vo všetkých uzatvorených priestoroch v areáli festivalu je fajčenie zakázané - z bezpečnostných dôvodov aj z ohľaduplnosti voči nefajčiarom.
 • Je prísne zakázané vnášať do areálu sklené nádoby a fľaše, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, dáždniky, predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu. Odmietnutie vydania takéhoto predmetu je dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku. 
 • Organizátor si vyhradzuje odoprieť vstup a v prípade takéhoto odopretia preplatiť cenu vstupenky.
 • Organizátor nenesie zodpovednosť za osobné škody, straty a zranenia vzniknuté na podujatí, ak boli spôsobené nedbanlivosťou držiteľa lístka alebo nepredvídateľným správaním iných návštevníkov a tretích osôb.
 • Pre návštevníkov je prísne zakázaný vstup na pódium, crowdsurfing - plávanie na rukách a stagediving - skákanie z pódiá. Porušenie týchto zákazov je dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku. 
 • Zhotovovanie zvukových, filmových, fotografických alebo videozáznamov je prísne zakázané, a to i pre súkromnú potrebu.
 • Oprávneným vstupom do areálu návštevník poskytuje svoj výslovný súhlas s tým, že fotografie, filmy alebo videozáznamy s jeho osobou, ktoré sú zhotovené počas festivalu alebo v súvislosti s ním, môžu byť použité prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej technickej metódy, a to bez peňažnej náhrady a časového obmedzenia.
 • Organizátor si vymedzuje právo rozhodnúť o vpustení resp. nevpustení zvierat do festivalového areálu, s výnimkou vodiacich psov.
 • V areáli festivalu je prísne zakázaný predaj akéhokoľvek druhu a iné komerčné aktivity bez vedomia a predchádzajúceho súhlasu organizátora.
 • Varovanie: Nadmerné vystavenie hlasnej hudbe môže spôsobiť poškodenie sluchu.